Search

אושרה תוכנית הבניין הראשון בשכונת 'נווה זמר'.

סנונית ראשונה יוצאת לדרך: מליאת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה אישרה ביום ה' האחרון (2.5.13) את התוכנית הראשונה לבניין שייבנה בשכונת נווה זמר ברעננה. הבניין יכלול 26 יחידות דיור, מתוכן שליש דירות קטנות ששטחן עד 85 מ"ר, גודל העשוי להתאים למשפחות צעירות. היתר הבנייה צפוי להינתן בחודש הקרוב.

תוכנית נווה זמר הינה הגדולה ביותר בתולדות רעננה, והיא צפויה לכלול 3,500 דירות חדשות שיבנו בצפון ברעננה: שליש מהדירות שיבנו בפרויקט עשויות להתאים לזוגות צעירים, שכן שטחן עד 85 מ"ר ואילו יתר הדירות יהיו בתמהיל מגוון. שטח התוכנית המיועדת הינו 836 דונם בבעלויות פרטיות. התוכנית נתחמת על ידי ציר ויצמן מדרום, שכונת קריית שרת ממערב, שכונת רסקו ממזרח ושטחים פתוחים בעלי ייעוד נופש מטרופוליני מצפון. השכונה החדשה תכלול גם שטחים למטרות ציבוריות, מרכז מסחרי, כיכר עירונית והרחבת שטחי הספורט של העיר.

ייחודה של השכונה שתיבנה על פי תקן ירוק היא מערכת פנאומטית לפינוי פסולת, אשר תרכז את פינוי האשפה הביתית למקום מרכזי ובכך תופסק כניסת משאיות האשפה לשכונה.

 

דילוג לתוכן