Search

אושרה קורן פורשת ממועצת העיר.

לפני ימים מספר הגישה אושרה קורן, חברת מועצת העיר מטעם המפד"ל ברשימה הדתית המאוחדת, את מכתב ההתפטרות שלה ממועצת העיר לנחום חופרי ראש העיר. בימים הקרובים תכנס ההתפטרות לתוקף.

בהתאם להבנות הקיימות בין חברי סיעת המפד"ל ברשימה הדתית המאוחדת פורשת אושרה קורן מהמועצה במחצית הקדנציה. אושרה מכהנת כחברת מועצת העיר זה שתים עשרה שנה ומחצה מאז שנבחרה בבחירות המוניציפאליות בשנת 1998.

במסגרת תפקידה כחברת מועצת העיר עמדה אושרה קורן בראשות מספר ועדות כגון ועדת סובלנות ונוער. כמו כן הייתה חברה ב וועדת מכרזים, ועדת אתיקה וועדות אחרות. בקדנציה הקודמת הייתה מחזיקת תיק "השכלת מבוגרים" במינהל החינוך הבלתי פורמאלי.

אושרה, העומדת בראש "מת"ן השרון" ברעננה ובראש קהילת "כינור דוד" יחד עם בעלה הרב צבי קורן, הביאה עימה לפוליטיקה משב של רעננות, של חשיבה אחרת. הרשימה הדתית שבשנים עד לכניסתה למועצת העיר התבססה בייחוד על דמויות גבריות קיבלה להנהגה את אושרה הן כדמות רוחנית והן במישור הפוליטי.

ראש הרשימה הדתית המאוחדת, סגן ראש העיר אריה פרידמן, מסר כי הוא מצר מאוד על התפטרותה של אושרה קורן. "אושרה היא נציגת ציבור מהמעלה הראשונה. האישיות שלה, היכולות הבין אישיות של יצרו קשרים פוליטיים הדוקים גם עם יריבים לדעה ולדעתי היא אחת מהגורמים הראשיים לכך שהאווירה בין תושבי העיר החילוניים והדתיים היא כפי שקיימת היום. לא לשווא בחרנו את אושרה לעמוד כיו"ר ועדת סובלנות – עבורה זו לא שם של ועדה אלא דרך חיים. אין לי צל של ספק שבבחירות הבאות אושרה תשתלב בצמרת הרשימה ותמשיך לתרום לעיר ולתושביה".

הבאה בתור ברשימה הדתית המאוחדת מטעם המפד"ל היא דרורה כהן, פעילת שכונות ורכזת מתנדבי של"ם ברעננה, שתיכנס למועצת העיר בישיבת המועצה שתתקיים השבוע.

דילוג לתוכן