לסיכום השנה המסתיימת השבוע בחר עלון השבת “מצב הרוח” את נבחרת המגזר לשנת תש”פ. 12 נבחרים בתחומים שונים שבלטו השנה בפעילותם בתחום העשייה שלהם. כבוד לרעננה ולציבור הדתי בעיר – אושרה קורן, ראש בית המדרש מת”ן השרון היא נבחר השנה בתחום היהדות.