Search
מחקר קושר כושר קרדיו-נשימה נמוך בגיל ההתבגרות לסיכון מוגבר למחלות לב בגיל העמידה

אורח חיים בריא עשוי להפחית את ההשפעה של גנים מקצרי חיים

אורח חיים בריא עשוי לקזז את ההשפעות של גנים מקצרי חיים ביותר מ-60%, מציע ניתוח של הממצאים ממספר מחקרים ארוכי טווח גדולים, שפורסמו באינטרנט בכתב העת BMJ Evidence Based Medicine.

בעוד שלגנים ואורח חיים נראה שיש השפעה נוספת על תוחלת החיים של אדם, אורח חיים לא בריא קשור באופן עצמאי לסיכון מוגבר של 78% למות לפני זמנו, ללא קשר לנטייה גנטית, כך עולה מהמחקר.

ציון הסיכון הפוליגני (PRS) משלב וריאנטים גנטיים מרובים כדי להגיע לנטייה הגנטית הכוללת של אדם לתוחלת חיים ארוכה יותר או קצרה יותר. ואורח חיים – שימוש בטבק, צריכת אלכוהול, איכות התזונה, מכסת השינה ורמות הפעילות הגופנית – הם גורם מפתח.

אבל לא ברור באיזו מידה אורח חיים בריא עשוי לקזז נטייה גנטית לתוחלת חיים מקוצרת, אומרים החוקרים.

כדי לחקור זאת עוד יותר, הם נעזרו ב-353,742 מבוגרים בסך הכל, שגויסו לביובנק הבריטי בין 2006 ל-2010, ושבריאותם עוקבה עד 2021.

ציון סיכון פוליגני נגזר עבור סיכון תוחלת חיים ארוך (20% מהמשתתפים), בינוני (60%) וקצר (20%), תוך שימוש בנתונים ממחקר העוקבה של LifeGen.

וציון משוקלל של אורח חיים בריא, הכולל ללא עישון נוכחי, צריכת אלכוהול מתונה, פעילות גופנית סדירה, מבנה גוף בריא, שינה מספקת ותזונה בריאה, סווג לטובה (23% מהמשתתפים), בינוני (56%), ואורח חיים לא נוח (22%), תוך שימוש בנתונים ממחקר NHANES האמריקאי.

במהלך תקופת מעקב ממוצעת של כמעט 13 שנים, 24,239 משתתפים מתו.

לאלו בעלי נטייה גנטית לתוחלת חיים קצרה היה סיכוי גבוה יותר ב-21% למות מוקדם מאלה בעלי נטייה גנטית לחיים ארוכים, ללא קשר לאורח חייהם.

באופן דומה, אלה שהיו להם אורח חיים לא חיובי היו בסיכון גבוה ב-78% למות לפני זמנם מאשר אלה עם אורח חיים נוח, ללא קשר לנטייה הגנטית שלהם.

ואלו שנמצאים בסיכון גנטי גבוה לתוחלת חיים מקוצרת ובעלי אורח חיים לא נוח היו בסיכון גבוה פי שניים למות מאלה בעלי נטייה גנטית לחיים ארוכים ובעלי אורח חיים נוח.

נראה שארבעה גורמים במיוחד הרכיבו את שילוב אורח החיים האופטימלי: אי עישון; פעילות גופנית סדירה; שנת לילה מספקת; ותזונה בריאה.

זהו מחקר תצפיתי, וככזה, לא ניתן להגיע למסקנות חותכות לגבי סיבה ותוצאה, אשר נוסף על כך החוקרים מכירים במגבלות שונות לממצאיהם.

אורח החיים הוערך רק בנקודת זמן אחת, למשל, ובחירות אורח החיים שונות לפי גיל. המשתתפים היו גם ממוצא אירופי, מה שעשוי להגביל את יכולת ההכללה של הממצאים, אומרים החוקרים.

עם זאת, הם מציעים כי הממצאים שלהם מצביעים על כך שהסיכון הגנטי לתוחלת חיים קצרה יותר או מוות בטרם עת עשוי להיות מקוזז על ידי אורח חיים נוח בכ-62%.

אלו הנמצאים בסיכון גנטי גבוה לקיצור תוחלת חיים יכולים להאריך את תוחלת חייהם בכמעט 5.5 שנים בגיל 40 עם אורח חיים בריא, הם מציעים, והוסיפו כי לאור האופן שבו הרגלי חיים נוטים להידבק לפני גיל העמידה, צעדים להפחתת הנטייה הגנטית לחיים מקוצרים דרושים לפני כן.

"מחקר זה מבהיר את התפקיד המרכזי של אורח חיים בריא בהפחתת ההשפעה של גורמים גנטיים על צמצום תוחלת החיים", הם מסכמים. "מדיניות בריאות הציבור לשיפור אורח חיים בריא תשמש השלמה חזקה לשירותי הבריאות הקונבנציונליים ותפחית את ההשפעה של גורמים גנטיים על תוחלת החיים של האדם."

דילוג לתוכן