המועצה הדתית רעננה נפרדת מחברי המליאה שסיימו לאחרונה את תפקידם. מתוך הצדעה לפעילותם הפיקה המועצה חוברת פעילות שתופץ השבת בבתי הכנסת. יו”ר המועצה הדתית אריה פרידמן: “החוברת מתארת פעילות של חודשיים אקראיים מהעשייה העצומה של המועצה הדתית רעננה. עשייה שנבעה ממדיניות שנקבעה במליאה”.