מחקר חדש שנערך במרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון בחן את הקשר בין מידת עוצמה בזוגיות לבין אסטרטגיות שכנוע בקבלת החלטות משפחתיות. המסקנה: מי שאוהב יותר את בן הזוג, בעל השפעה קטנה יותר בקבלת ההחלטות.

ד"ר יערית בוקק-כהן, ראש המגמה לשיווק במחלקה לכלכלה ומנהל עסקים במרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון, חושפת במחקר חדש את הקשרים בין עוצמתו של כל אחד מבני הזוג במאזן הכוח בזוגיות לבין השימוש באסטרטגיות שכנוע שונות, במצב של חילוקי דעות בין בני הזוג.

ד"ר כהן-בוקק התמקדה במחקרה בקשר בין עוצמה בזוגיות לבין אסטרטגיות שכנוע בהחלטה זוגית על יציאה לנופש. מחקרים רבים בחנו את תהליך קבלת ההחלטה של זוגות ומשפחות בתכנון ורכישה של טיולים ונופשים. מרביתם בחנו מיהו הדומיננטי בין בני הזוג עפ"י גורמים חומריים כגון: הכנסה גבוהה יותר, השכלה טובה יותר, מקצוע יוקרתי יותר ועוד, ועל סמך נתונים אלו הסיקו, כי מי ש"חזק" יותר מבחינת הגורמים החומריים הוא השולט יותר במערכת היחסים בין בני הזוג.

מחקר זה בא לחדש ולומר, כי גורמים חומריים אלו אינם בהכרח אלו שקובעים את מאזן הכוח בין בני הזוג, אלא קיימים גורמים נוספים שלא נלקחו בחשבון בעבר והם קשורים ליחסים הרגשיים בין בני הזוג. לדוגמה, אם אחד מבני הזוג אוהב יותר את השני, אזי הוא נמצא בעמדת חולשה אל מול בן הזוג השני.