האדמו”ר ממבקשי אמונה מתארח ברעננה.  את האדמו”ר מארחים בעיר תנועת אור ישראלי וארגון ממעמקים יחד עם המועצה הדתית רעננה. האדמו”ר, שפניו לכלל ישראל, נוהג להתארח בשבתות ביישובים שונים על מנת לערוך טישים ולמסור שיחות מוסר.