כהמשך למחאה החברתית שהחלה בקיץ, הועלה הרעיון כי הציבור בארץ רוצה ליהיות חלק מההנהגה, חלק פעיל מתהליך קבלת החלטות. הציבור רוצה שקולו ישמע ולאו דוקא בעצרות המוניות כי אם סביב שולחן תוך דיון על נושאים אקטואליים ברמה המוניציפלית והארצית.

ארוע שולחנות עגולים הינו חלק מפרויקט ארצי של 2000 שולחנות עגולים בערים שונות בארץ.

חלק גדול מארגון שולחנות עגולים נעשה על ידי גופים חברתיים התנדבותיים שונים. רעננה היא אחת הערים הבודדות שלקחה על עצמה כעיריה להרים את הכפפה ולהרים את הארוע ברמה המקומית.

בשעה 18:00- 18:30 התאספו כ-150 תושבי רעננה באולם מטרו ווסט והתיישבו סביב 10 שולחנות עגולים כאשר כל שולחן עסק בנושא אחר. בחינוך: הגיל הרך, מעורבות הורים, חינוך בעידן המודרני. דיור: דיור בר השגה, דיור לדור ההמשך. תרבות, נשואי רווחה ועוד.

הערב אורגן בצורה מופתית כך שלאחר פתיחת ראש העיר בדברים לכבוד הארוע, החל כל שולחן לדון בצורה מסודרת על ידי מנחה בנושאים השונים העומדים על הפרק. כל שולחן גיבש מסקנות אופרטיביות ולאחר מכן נציגו רשם אותם על גבי מעמד מוכן. למשתתפי הארוע ניתן זמן לעבור בין סיכומי הדברים ולסמן במדבקות את המסקנות שהינו מסכים עימן.

ראש העיר הסביר כי נציגי העיריה יעברו על המסקנות השונות ויעביר חלק מהן לטיפול ברמה ממשלתית- ארצית. בעית הפשרת קרקעות מנהל לבניה הינה דוגמה מצוינת למתן פיתרון אופרטיבי לבעיית דיור בר השגה שהטיפול בו צריך להעשות בעיקר ברמה הארצית. חלק מהמסקנות יועברו לטיפול ברמה המוניציפלית על ידי אגפי העיריה השונים. לסיכום אמר ראש העיר כי הוא מקווה שערב מעין זה יהפוך למסורת ומקווה שבשנים הבאות יצבור תאוצה ויגיעו עוד ועוד תושבים לקחת בו חלק.