אות ראש העירייה להתנדבות 2015

ראש העיר העניק השבוע את “אות ראש העירייה להתנדבות” ל 21 מתנדבים תושבי העיר על עשייתם החברתית. בילסקי: “ההתנדבות היא המתנה הנֶאֶצֶלֶת ביותר שכל אדם יכול אדם להעניק לעצמו. בעשייתכם, אתם מהווים מקור השראה, מופת ודוגמא לכולנו ודמויות הראויות לחיקוי”.