כיצד מבטלים צוואה הדדית?

בשנים האחרונות בני זוג רבים החלו לערוך צוואות הדדיות ביניהם, זהו מהלך מחושב ויחסית מורכב מבחינה משפטית, ויש לצוואה ההדדית השלכות שונות שחשוב להתייחס אליהן מראש. אחד הקשיים הנוגעים לצוואות ההדדיות הוא אופן ביטול הצוואה. הכלל בדיני הירושה קובע כי אדם רשאי לחזור בו מהצוואה שערך, בכל רגע נתון, כאשר הוא אינו מעוניין שרכושו יתחלק […]