דברי תורה וישמן ישורון ויבעט / יורם קימלמן

דבר תורה פרשת קדושים

דברי תורה “וישמן ישורון ויבעט-שמנת, עבית, כשׂיתָ” (דברים ל”ב ט”ו).- פסוק זה הפך לניב המתאר אדם שהגיע לשפע ואינו מכיר תודה לאלו שהעלו אותו למדרגתו. לעיתים הוא מתעלם מהם ובמקרים קיצוניים יותר אף בועט ומזלזל בהם. עושרו של אדם ומעמדו, מקנים לו “חברים” חדשים רבים בעלי אינטרסים משותפים, ומנגד, מעבים את המחיצה בינו לבין אנשי […]