בהעלותך – מאגרא רמה לבירא עמיקתא. על מה ולמה?

דבר תורה - "מה טובו אהליך יעקב"?

משיא של ‘נעשה ונשמע’ בקבלת התורה, של ‘ויהי בנסוע הארון’ העושה את דרכו לארץ, מתרחשת באמצעה של פרשת בהעלותך התרסקות קולוסאלית: ‘ויהי העם כמתאוננים’, צרעת מרים, המרגלים, המעפילים, קורח, מגפה ומה לא? מה קורה פה? מה גרם להתדרדרות מאגרא רמה לבירא עמיקתא? בפרשת בהעלותך מגיעה לשיאה הדרמה האנושית הגדולה כשערב רב של עבדים יוצא ממצרים, […]

דבר תורה פרשת בהעלותך – מאגרא רמה לבירא עמיקתא. על מה ולמה?

דבר תורה - "מה טובו אהליך יעקב"?

דבר תורה פרשת בהעלותך – משיא של ‘נעשה ונשמע’ בקבלת התורה, של ‘ויהי בנשוא הארון’ העושה את דרכו לארץ, מתרחשת באמצעה של פרשת בהעלותך התרסקות קולוסאלית: ‘ויהי העם כמתאוננים’ צרעת מרים, המרגלים, המעפילים, קורח, מגפה ומה לא? מה קורה פה? מה גרם להתדרדרות מאגרא רמה לבירא עמיקתא? דבר תורה פרשת בהעלותך מגיעה לשיאה הדרמה האנושית […]