סולידריות חברתית מול חירויות הפרט

דבר תורה מסכת עבודה

אתון שמדברת, נביא זעם שמוזמן לקלל ויוצא מברך,  אוהלי יעקב ומשכנות ישראל. אריה פרידמן מברר איך נכנסה ברכתו של בלעם הרשע, “מה טובו אוהליך יעקב משכנותיך ישראל” לסידור התפילה הנצחי ומגיע למסקנות המעמידות את סולידריות החברתית מול חירויות הפרט. סולידריות חברתית או חירויות הפרט – “מה טובו אוהליך יעקב משכנותיך ישראל” – תפילה שפותחת את […]