אושרה קורן בבית הכנסת משכן אורי

מתן השרון בשיתוף עם קהילת משכן אורי בשיעור הדו שבוע בנושא "נשים בתנ"ך" המועבר ע"י אושרה קורן. השיעורים מוקדשים לעילוי נשמת אילנה ורמוס ז"ל.

דבר תורה לסוכות: משמעותו של חג הסוכות לאחר יוה"כ

דבר תורה פרשת ויגש

תחת כנפי השכינה, בנוכחותם של צדיקי עולם, האושפיזין, אנו ממשיכים במגמת ההתעלות של יום הכיפורים, וחוסים בצילו של האל. לפיכך, מיד לאחר נעילה, בצו האל, אנו בונים את בית הקיט המשפחתי שלנו, את הסוכה ומבקשים "ופרוש עלינו סוכת שלומך".

מתחילים מחדש

השבוע חל ר"ח אלול ונדמה שקשה למצוא מטבע לשוני מתאים יותר לפתיחתו של חודש אלול מראשי התיבות המפורסמים של אלול: "אני לדודי ודודי לי". אין מדובר בנוטריקון מקרי בלבד, כי אם בדבר מה עמוק ומהותי, הקשור קשר בל יינתק למהותו של החודש. חודש אלול נועד לשקם מחדש את הקשר בינינו לבין ריבונו של עולם.

לקראת יום העצמאות: מזמרת הארץ

ערב יום העצמאות הבא עלינו לטובה, אבקש להביא מזמרת הארץ. ארצנו היפה מתוארת באופן שובה לב בפתחו של חומש דברים: "כי ה' אלהיך נביאך אל ארץ טובה: ארץ, נחלי מים עינות ותהמות, יוצאים בבקעה ובהר, ארץ חיטה ושעורה, וגפן ותאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש". (דברים ח', ז'-ח').

מה מסתתר מאחורי מצוות הפורים??

מספר חיובים שקיימים בהלכות פורים לא קיימים בשום חג אחר – משלוח מנות, מצוות משתה ו"חייב איניש לבישומי". מה עומד מאחורי המצוות הללו? מדוע חיובנו בעשייתם? מדוע דווקא בפורים? עיון בדברי המהר"ל עושה סדר בדברים.

משנכנס אדר מרבים בשמחה!!!

מהי שמחה אמיתית, איך מגיעין אליה, מה מעבירים דרכה?

אשרה קורן מייסדת בית המדרש לנשים, מת"ן השרון משיבה בצורה מעמיקה.

"רני ושמחי בת ציון…"- על הפטרת שבת חנוכה

הפטרת שבת חנוכה נקראת גם בשבת פרשת בהעלותך, עת אהרון מקבל את הציווי להדליק את מנורת המשכן. קו ישיר של מחויבות והעברת הלפיד הדולק מחברת בין אהרון הכהן הגדול, מתיתיהו ובניו ועד ימינו. ובניגוד לשיר – נס כן קרה לנו…

לכבוד חודש כסלו: האור מלמטה למעלה

חודש כסלו, כניסה לשיא החורף, השבת פרשת תולדות היא השבת שנכנסת בשעה המוקדמת ביותר בשנה. זכינו סוף סוף לקראת ראש חודש למטר השמים ולגשמי ברכה מאדון הכל, שהביאו איתם לחלוחית לאחר שבועות של יובש. השריפות בשבוע שעבר שהוצתו בידי בני עוולה, השאירו אנשים רבים ללא קורת גג, ללא תכולת הבית וללא חפצים שאגרו זכרונות של שנים. עם זאת אין לנו אלא להודות על הנס הגלוי, שלא היו אבידות בנפש והצליחו לחלץ אנשים בחרוף נפש, ממש בעור שיניהם מהאש שהתפשטה במהירות וכמעט ואחזה בהם.

דילוג לתוכן