תואר ראשון בחינוך, תואר לכל החיים

תואר ראשון בחינוך מכללת תלפיות

המעמד המקצועי של מורים במדינת ישראל מטריד את קובעי המדיניות בעשור האחרון. יוצאים מתוך נקודת הראות כי האיכות של המורים וכל מיני מאפיינים בעבודה שלם מהווים סיבה עיקרית בהשפעה על טיב מערכת החינוך והתפוקות שלה, אבל לא קיימת הסכמה גורפת אודות מרכיב אחד, אשר קובע לבדו את איכות העבודה עצמה. בשל זאת, מתקיימים כל מיני […]