יו”ר הכנסת מצטרף למלחמה בחרם קניית מוצרי השומרון

יו”ר הכנסת נפגש עם מנהיגי יהדות איטליה כחלק מפעילות כוללת הנעשית למיגור החרם בסיוע יהודי אירופה. כל קונה אירופאי של מוצרי יו”ש – יקבל מכתב הוקרה מיו”ר הכנסת – כחלק מהמלחמה בחרם. יוזמה של ראש מועצת שומרון יוסי דגן וארגון “לב העולם” הביא למפגש.