נס החנוכה של הרב איתי הלוי:”אם הייתי מוריד את הראש, הייתי חוטף כדור בראש!”

ראיון בלעדי. 22 קליעים סדקו את שמשות רכבו של רב היישוב מגרון, הרב איתי הלוי, בעת מארב מחבלים, שבוצע כנגדו על כביש פסגות-כוכב יעקב: הרב הלוי:”המשכתי לאחוז בהגה, בזמן שהכדורים עוברים בין הידיים שלי ומעל לראשי, ויצאתי בנס ללא פגע”.