לאחר יום הכיפורים: שלא נזדקק לנושא עוונותינו

אחד המוטיבים המסקרנים בעבודת כהן גדול ביום הכיפורים, כמפורט בתפילת מוסף, קשור בשעיר לעזאזל. הכהן מצוּוה לקחת שני שעירים זהים ולכל אחד מהם נועדו תפקיד וגורל שונים בתכלית. האחד משמש לשורה של פעולות בבית המקדש, והשני משולח אל המדבר, כדי לסמל כפרת עוונות – מה זה אומר עלינו?