Search

תרומות לישראל מאז 7 באוקטובר עולות ב-1.4 ​​מיליארד דולר, כך מסכם דו"ח ממשלת ישראל

(Datilin) – ארגונים ויחידים ברחבי העולם תרמו לפחות 1.4 מיליארד דולר לצורך התאוששותה של ישראל מהפיגוע ב-7 באוקטובר, כך עולה מדו"ח חדש שפרסם משרד התפוצות הישראלי.

התרומות, יחד עם פעילות פרו-ישראלית נרחבת בתפוצות והגעתם לישראל של עשרות אלפי מתנדבים, מייצגות "מאמץ חסר תקדים של קהילות יהודיות ברחבי העולם לתמוך בישראל", אמר המשרד בדו"ח. (כאשר מתייחסים לאינפלציה, התרומה הכוללת היא יותר ממה שנתנו יהודי אמריקה לישראל בתגובה למלחמת ששת הימים ב-1967 אך פחות ממה שנתנו שש שנים מאוחר יותר במלחמת יום הכיפורים.)

הדו"ח מייצג את המספר השלם ביותר שהתפרסם עד כה של תרומות בזמן מלחמה וכולל גיוס כספים על ידי פדרציות יהודיות, קמפיינים במקורות המונים וארגוני צדקה "חברים של" לטובת צבא ההגנה לישראל ומגן דוד אדום, שירות החירום הלאומי. א סיכום קודםשפורסם על ידי קרן בדצמבר, העמיד את הסכום הכולל על מיליארד דולר.

כמחצית מהסכום גויס על ידי הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה וארגון 146 החברים בה. ה הוועדה המחלקת את הכסף כל כך מוצפת בתרומות שהיא לא נאלצה לדחות בקשות מארגוני צדקה ישראליים כל עוד הם עומדים בקריטריונים מסוימים.

לפחות 350 עמותות ישראליות יחד עם מספר סוכנויות ממשלתיות קיבלו תרומות מחו"ל לסיוע בשירותי רפואה וחירום, תמיכה בבריאות הנפש, סיוע לקורבנות טרור, צרכים כלכליים ותחומים נוספים.

לפי הערכות, כ-58,000 מתנדבים טסו לישראל כדי להתנדב לשירות צבאי, לעבודה חקלאית ועם ארגונים התומכים בנפגעי ה-7 באוקטובר ובמפוני היישובים הסובבים את רצועת עזה.

בנפרד מהתרומות, ממשלת ישראל הצליחה ללוות 1.7 מיליארד דולר באמצעות מכירת אג"ח ישראל. כ-300 מיליון דולר מהסכום הגיעו מממשלות ארצות הברית ומקומיות, במיוחד בפלורידה. האג"ח נמכרו מהר יותר מאשר בתקופה טיפוסית, כאשר משקיעים רבים ציינו בפומבי את רצונם לתמוך בישראל. בדו"ח נאמר כי המשקיעים בוחרים באג"ח ישראליות למרות שהתשואות על האג"ח צנועות יחסית להשקעות אחרות הקיימות כיום בשוק.

הסכום הכולל שגויס בפלטפורמות מיקור המונים הגיע לפחות ל-91.5 מיליון דולר, כאשר יותר ממחצית גייסו לאיחוד הצלה, חיל רפואת החירום המתנדב של ישראל.

קצב התרומות הואט באופן משמעותי במהלך ששת החודשים מאז הפיגוע ב-7 באוקטובר, אך הכסף הזמין לארגוני צדקה ישראליים לא אזל – רחוק מכך. כשליש, או יותר, מתוך 1.4 מיליארד הדולר שגויסו, טרם הוקצו מכיוון שארגוני תורמים מפרישים מימון לצרכים ארוכי טווח, לפי הדו"ח.

כל המידע בדוח מגיע ממקורות ציבוריים. בהזמנת המשרד לבצע מחקר עבור הדו"ח, בדקה חברת ייעוץ ישראלית DNAidea כ-800 מקורות מקוונים. המחקר לא יכול היה להסביר תרומות נוספות שנמסרו על בסיס פרטי ובסיסי.

דילוג לתוכן