קרדיט תמונה FREEPIK

סימני הזמן אינם פוסחים על מבנים ונותנים אותותיהם על מידת עמידותם של מבנים מפני מפגעים שונים, כמו גם על חזותם החיצונית של המבנים עת הופעת סדקים ושברים בחיפויים החיצוניים, הצהבתם של החיפויים החיצוניים, נפילתם של אריחי חיפוי, שחיקתם של איטומי חלונות ועוד. לפיכך, כאשר מבנה מגלה סימני התיישנות עשוי להתגלות צורך בשיקומו של המבנה על מנת להבטיח את השמישות שלו בעתיד ולשמר את ההיסטוריה העשירה המגולמת בו.

קבלת ההחלטה בדבר הצורך בשיקום המבנה מלווה במספר שאלות הנוגעות להליך, ובכללן שאלות הנוגעות לזהותו של האחראי על ביצוע מלאכת שיקום המבנה, שאלות בדבר השלבים השונים הנכללים במסגרת ההליך, שאלות אודות עלותו של ההליך ועוד. לשאלות אלה חשיבות מכרעת באשר להצלחתו של ההליך לשיקום המבנה והבטחת תאימות בין תוצאתו של ההליך כאמור לבין רצונכם המקורי. על כן, במידה ואתם ניצבים בפני תחילתו של הליך לשיקום מבנה, אך תוהים כיצד ניתן לגשת להליך מסוג זה באופן מוצלח – הסירו דאגה מליבכם, הגעתם למקום הנכון.

מאפייניו של ההליך לשיקום מבנים:

כאמור, מידת עמידותו של מבנה מפני מפגעים שונים עוברת תמורות עם השנים, כך שהופעתם של ליקויים שונים במבנה במרוצת השנים, עשויה להצביע על התעוררותו של צורך בשיקום של המבנה. בנוסף לזאת, הצורך בשיקום של מבנה עשוי להתעורר במצבים נוספים, לרבות הליכי פינוי בינוי, הליכים לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה (תמ”א 38), מבנים בהם עבודת הבנייה נעשתה בצורה רשלנית, מבנים שנועדו לשימור, מבנים רעועים וכיוצא באלה.

ככלל, שיקום מבנים מתייחס להליך הכולל שיפוץ חיצוני של המבנה, ביצוע עבודות תמיכה וחיזוק הקונסטרוקציה והיסודות של המבנה. כל זאת, במטרה לבצע שינויים ארוכי טווח אשר יבטיחו את בטיחותו ויציבותו של המבנה – הן לשוהים בתוכו והן לעוברים בסביבתו – ולמזער ליקויים עתידיים שעשויים להתרחש במבנה. כמו כן, עבודות לשיקום המבנה נוגעות גם לחזותו החיצונית של הנכס וביצוען אף עשוי להוות גורם מרכזי לעליית שווי ערכו של הנכס בעתיד.

הליך לשיקום מבנה כולל עבודות קבלניות רבות הקשורות למבנים שעמידותם נפגמה, וככזה הוא גובל לעיתים בסכנת חיים. על כן, הליך שיקום מבנה מבוצע על ידי מומחים בתחום בלבד, כאשר קיימות מספר חברות מקצועיות המתמחות בענף מקצועי זה – תוך תאימות לכלל התקנים המחייבים בתחום באמצעות שימוש בטכנולוגיה מתקדמת.

באשר לעלותו של ההליך, יצוין כי המחיר אינו אחיד ביחס לכלל המבנים ונקבע פרטנית בעבור כל מבנה, בהתאם למאפייניו השונים ומצבו הנוכחי. זאת משום שמאפייניו השונים של כל מבנה, לרבות מאפייני הסביבה שבה ממוקם המבנה, “גילו” של המבנה, ייעודו של המבנה, ההיסטוריה של המבנה וכיוצא באלה, לצד שקלול הליקויים הקיימים במבנה טרם ביצוע הליך השיקום, משייכים להליך שיקומו של כל בניין תיקונים, כלים וחומרים אחרים.

אם אתם מעוניינים בשיקום מבנה, נשמח לסייע לכם – חברת מרום שיקום ואיטום מבנים (קבלן רשום מס’ 36727) מתמחה בביצוע כלל סוגי העבודות בתחום שיקום המבנים. כל זאת, תוך מתן מענה מקצועי ומדויק, המותאם לכלל התקנים המחייבים בתחום באמצעות שימוש בטכנולוגיות והחומרים המתקדמים ביותר, וכמובן – באחריות מלאה.