Search
מצביעי מדינת ניו יורק התפצלו בסיוע לישראל, מגלה הסקר, בשינוי מנובמבר

מצביעי מדינת ניו יורק התפצלו בסיוע לישראל, מגלה הסקר, בשינוי מנובמבר

(השבוע היהודי של ניו יורק) – המצביעים במדינת ניו יורק חלוקים בשאלה האם על ארצות הברית לספק סיוע לישראל, על פי סקר שנערך לאחרונה, שינוי מהשבועות שלאחר התקפת חמאס ב-7 באוקטובר.

סקר מכללת סיינה שפורסם ביום שני מצא כי 45% ממצביעי המדינה מתנגדים למתן סיוע צבאי או כלכלי נוסף לישראל, בעוד ש-43% תומכים בכך, והיתר על הגדר או מסרבים לענות.

זהו שינוי מסקר שנערך בנובמבר בקרב מצביעי מדינת ניו יורק על ידי סיינה, שנערך כחודש לאחר שהחלה פלישת חמאס לישראל ב-7 באוקטובר במלחמה הנוכחית. בסקר זה נמצא כי 51% היו בעד סיוע לישראל ואילו 37% היו נגד.

בסקר השבוע, מעט תת-קבוצות תמכו בסיוע לישראל. רוב דל של משיבים בפרברים ובני 55 ומעלה תמכו בסיוע, יחד עם 75% מהמשיבים היהודים. בקרב היהודים, 18% מתנגדים לסיוע לישראל.

עמדות הסיוע לא התפצלו בחדות לאורך קווי המפלגה, אם כי הרפובליקנים תמכו מעט יותר. בקרב הדמוקרטים, 47% היו נגד סיוע לישראל ו-43% בעד, בעוד 43% מהעצמאים מתנגדים לסיוע ו-38% תומכים בו. בקרב הרפובליקנים, 46% תמכו בסיוע ו-44% התנגדו.

הסקר שאל 807 מצביעי מדינת ניו יורק בין התאריכים 14-17 בינואר, והיה לו מרווח טעות של 4.5%. מרווחי הטעות עבור תת-הקבוצות היו מעט גבוהים יותר.

נראה כי הסקר גם הראה ירידה בתמיכה בסיוע לישראל בקרב תושבי העיר ניו יורק בפרט. סקר של אוניברסיטת קוויניפיאק בחודש שעבר מצא כי תושבי חמשת הרובעים מפוצלים, כאשר 46% התנגדו לשליחת סיוע צבאי לישראל ו-45% בעד.

אבל בסקר של סיינה השבוע, 53% מתושבי העיר התנגדו לסיוע לישראל ו-35% תמכו בו.

גם תת-קבוצות של מצביעים צעירים יותר, ובעלי הכנסה נמוכה יותר, תמכו פחות בסיוע לישראל. בנוסף, מחצית מהמצביעים הלבנים תמכו בסיוע לישראל, בעוד 40% התנגדו. 30 אחוז מהמצביעים השחורים והלטינו תמכו בסיוע, כאשר 56% ו-46% מהקבוצות הללו, בהתאמה, באופוזיציה.

הסקר שאל גם לגבי הסיוע לאוקראינה, שהוכיח את עצמו מעט יותר פופולרי, עם מחצית מהמצביעים בעד ו-40% נגד. בנושא זה, היו פערים מפלגתיים גדולים יותר: 63% מהדמוקרטים תמכו ביותר סיוע צבאי וכלכלי לאוקראינה, לעומת 26% מהרפובליקנים.

הסיוע לאוקראינה היה פופולרי יותר מסיוע לישראל בקרב כל קבוצות הגזע והגיל, למעט יהודים, שעדיין תמכו בו במידה רבה ב-70%.

דילוג לתוכן