Search

העצרת הכללית של האו"ם מעלה את מעמדה של המשלחת הפלסטינית

(Datilin) – העצרת הכללית של האומות המאוחדות הצביעה ברובה על העלאת מעמדה של המשלחת הפלסטינית, פעולה סמלית ברובה, שלמרות זאת הדגישה את בידודה של ישראל כאשר מלחמתה בחמאס נכנסת לחודש השביעי שלה.

ההחלטה, שהוצגה על ידי איחוד האמירויות הערביות, עברה ביום שישי 143-9 עם 25 נמנעים, כך דיווח אתר החדשות של האו"ם. ההצבעות נגד כללו את ישראל וארצות הברית.

הפעולה היא בעיקרה סמלית: מעמד חברות מלא יכול להינתן רק על ידי מועצת הביטחון, שבה מחזיקים ארצות הברית וטו. העצרת הכללית קיבלה החלטה סמלית דומה ב-2012, כאשר היא העלתה את משלחת המשקיפים הפלסטינית מהיותה ישות שאינה חברה, הארגון לשחרור פלסטין, למדינת המשקיפים פלסטין.

הזכויות החדשות המצטברות למשלחת הפלסטינית כוללות, לפי אתר UNnews, את היכולת להגיש או לתמוך בהצעות ותיקונים. זה גם אומר שפלסטין תשב בסדר אלפביתי עם מדינות אחרות, בין פלאו, שהצביעה נגד ההחלטה, ופנמה, שהצביעה בעדה.

הנקודה הבולטת יותר של הישיבה הייתה להביע התנגדות בינלאומית לאופן שבו ישראל ניהלה את מלחמתה עם חמאס בעזה, אותה פתחה ארגון הטרור במתקפה על ישראל ב-7 באוקטובר.

"היום הבה נזכור את המורשת ממנה אנו מוצאים", אמר דניס פרנסיס, השגריר מטרינידד וטובגו ונשיא העצרת הכללית הנוכחי, בעת פתיחת המושב. "אנו עומדים בגאווה על כתפיהם של אלה שלפני עשורים רבים הכירו באחריותם העליונה לגבש שלום שיגרש את נגע המלחמה ואימת המלחמה".

המשלחת הפלסטינית מייצגת את אש"ף, שהוא יריב לחמאס, אך גינה את התנהלותה של ישראל. "אין מילים שיכולות לתפוס את המשמעות של אובדן וטראומה כאלה עבור הפלסטינים, משפחותיהם, הקהילות שלהם ועבור האומה שלנו כולה", אמר השגריר הפלסטיני, ריאד מנצור.

שגריר ישראל גלעד ארדן, שמרביץ להדוף את האו"ם על כך שהוא מתמקד בביקורת על ישראל, אמר כי העלאת מעמדה של המשלחת הפלסטינית מתגמלת את חמאס על הטרור שלו. הוא קרע עותק של אמנת האו"ם על הדוכן כדי לסמל את מה שהוא תיאר כיציאה של העצרת הכללית מעקרונות היסוד של הארגון.

"פתחתם את האומות המאוחדות לנאציזם של ימינו", אמר. "זה מחליא אותי."

שגריר ארה"ב רוברט ווד, ממלא מקומו של השגרירה לינדה תומס-גרינפילד, אמר שהפעולה פוגעת במאמצים להביא לתוצאה של שתי מדינות באמצעות משא ומתן. "אין דרך אחרת שמבטיחה את ביטחונה ועתידה של ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית", אמר. "אין דרך אחרת שמבטיחה לפלסטינים לחיות בשלום ובכבוד במדינה משלהם".

דילוג לתוכן