בית המשפט העליון קבע לראשונה הלכה חדשה בתחום המזונות. בהרכב מורחב של שבעה שופטים נקבע, כי הורים לילדים בגילאי 6 עד 15, אשר מקיימים משמורת משותפת הלכה למעשה, יהיו חייבים במשותף בדמי מזונות בהתאם ליכולתם הכלכלית.

עד היום, היה נהוג, ולמרות הסכם גירושין כי הגבר ישלם דמי מזונות, כאשר ההורים היו במשמורת משותפת. הגם כשהיו מקרים בהם התחשבו במשכורת האם, עדיין הפסיקה חייבה את האב בדמי מזונות ובמקרה הטוב דמי המזונות היו מופחתים, כאשר האם השתכרה השתכרות דומה להשתכרות האב או גבוהה יותר. כלומר, בהנחה והינך איש עסקים אשר משתכר בשכר גבוה, עד לשינוי המגמה על ידי בית המשפט העליון, היו נפסקים נגדך מזונות גבוהים, וזאת בהתאם לשכרך.

הסכם גירושין כשיש משמורת משותפת
במצבים מסוימים, הסכם גירושין בין בני הזוג חילק בנטל גידול הילדים יחד, באמצעות משמורת משותפת, אך בכל זאת האב הגרוש חוייב בדמי מזונות באופן אוטומטי. יחד עם דמי המזונות האב חוייב גם בדמי מדור, בזמן בו חלקו הצדדים במשמורת משותפת והשתכרו שכר דומה (דמי מדור – תשלום יחסי על שכר דירה או משכנתא של האם והוצאות אחזקת הבית). עורך דין לענייני משפחה תל אביב מפרט שבנוסף לדמי המזונות והמדור האב חוייב גם בהוצאות חריגות, כגון: הוצאות חינוך, טיפולים לילדים, שיעורי עזר, חוגים ועוד, וזאת בזמן בו קיימו הצדדים הסדרי שהייה שווים עם ילדיהם. מצב זה לעיתים השאיר את האב ללא המשאבים הדרושים לרווחת ילדיו וכן הותיר אותו חסר יכולת לדאוג להבטחת טובתו שלו.

Pixabay

חיוב במזונות כפי שנפסק עד היום, יצר קושי ממשי כלכלי עבור האב שהשתכר בשכר הממוצע במשק. במקרים בהם האב אמיד ונהנה מרווחה כלכלית, הדבר יצר אי שיוויון גם כלפיו, כאשר, לעיתים, במסגרת הליך גירושין נאלץ להיפרד מחלק גדול מהכנסתו לטובת דמי מזונות, וזאת גם במצבים בהם שכר האם שווה לשכרו או אף עולה עליו.

הליך גירושין בחוסר שיויון
חוסר השיויון מהווה אפליה מגדרית לפי הסכם גירושין, כאשר אין נלקחת בחשבון השתתפות האבות במשמורת שווה של הילדים, שכן גם במצב בו האב מספק חלק ממזונות ילדיו, כאשר הם שוהים אצלו, החיוב החודשי אינו פוחת משמעותית. יצוין, כי במקרים של משמורת משותפת, אומנם היתה נהוגה הפחתה מסויימת בדמי המזונות, אך היא לא היתה מספקת. עורך דין לענייני משפחה תל אביב מראה שנוצר פה גם הליך גירושין עם אי שוויון תפיסתי כלפי אמהות מסויימות, אשר מרוויחות, כיום, כמו בן זוגן ואף יותר. החברה הישראלית, למעשה אומרת להן, אתן עדיין לא מספיק טובות בעשיית כסף, ולכן אתן זקוקות לסיוע כלכלי מהגברים. פסק הדין של בית המשפט העליון, יוצר גישה נאורה ושוויונית כלפי כל המגדרים.

לאחר פסיקתו של בית המשפט העליון מהחודש האחרון (יולי 2017), נראה כי התנהלות זו שייכת לעבר גם כשיש משמורת משותפת.

השופטת הנכבדה, דפנה ברק ארז הסבירה בפסק הדין כיצד ההלכה תבוא לידי ביטוי בפועל, במספר דוגמאות כפי שמציג עורך דין לענייני משפחה תל אביב:

  1. בעניין הוצאות שוטפות, אלה יתקזזו לפי אחוז מסוים משיעור המזונות עליו יורה בית המשפט בהתאם לנסיבות.
  2. הוצאות חריגות ישולמו בהתאם ליכולת הכלכלית של ההורים.
  3. הוצאות המדור יחולקו באופן שווה בין ההורים.

השופט הנכבד, נעם סולברג ציין בפסק הדין כי גירושין בישראל ניחנים בחוסר שיוויון בין גברים ונשים, וזאת בשל ההלכה היהודית אשר לפיה נתון הגט בידי הגבר. אך לדבריו, אין מתקנים עוול בעוול ולא ניתן להצדיק במסגרת הליך גירושין משום כך את חוסר השיוויון בחובת תשלום המזונות לילדים.

עורך דין לענייני משפחה תל אביב מסביר

חשוב לדעת, כי חל שינוי בחובת תשלום המזונות, וכי בעת חיוב המזונות תלקח בחשבון מעורבות הגבר וכן גובה השתכרותה של האישה. המבחן יהא שוויוני כלפי גברי ונשים ללא קשר למגדר זה או אחר.

עו״ד חגית לב – עורכת דין לענייני משפחה – 0508004069