הקמת אנטנות סלולריות בשטחים שמעבר לקו הירוק שונה מהקמתן בתחומי הקו הירוק.

צילום:pixabay

מדינת ישראל באמצעות משרדיה השונים הנחתה להקים אנטנות סלולריות ברחבי הגדה המערבית וזאת בכדי להגביר את אפשרות הקליטה ולהתמודד עם המצב הבטחוני המחייב פריסה רחבה של קליטה באותו איזור.

הקמת אנטנות סלולריות בשטחים שמעבר לקו הירוק מכניסה למשוואת ההקמה גופים וגורמים נוספים כדוגמת צה”ל , משרדי הממשלה השונים, מנהל התיאום והקישור .

כל אילו  ואחרים רלוונטים להקמת אנטנות סלולריות בשטחים שמעבר לקו הירוק. באותה נשימה יובהר כי כל מקרה לגופו וכי בכל מקרה ומקרה קיימות נסיבות שונות ושחקנים רלוונטים שונים.

קיימת הצדקה ברורה להקמת אנטנות סלולריות בתחומים בהם יש שטחים לא מכוסים. אולם, קיימת חשיבות ליצור איזון סביר ומידתי בין הקמת תרנים גבוהים שעליהם אנטנות סלולריות לבין קיומם בקרבת בנייני מגורים וגני ילדים באותם היישובים.

לפתח משרדנו מגיעים כל העת לקוחות אשר מציגים מקרים מעיין אלו הנוגעים לקיום אנטנות סלולריות ליד הבית של רבים מבני הישוב. קיומם של מפגעים אלה יוצר חששות בריאותיים גדולים לאור קרינה סלולרית הנפלטת מהאנטנות הסלולריות- קרינה המסווגת בקהילה הבינלאומית כ”מסרטן אפשרי”, הסכנה הבטיחותית מתפעול אנטנה סלולריות בטח ובטח מצבור של אנטנות סלולריות, פגיעה באיכות החיים ובערך הנכס המצוי בקרבת אותן אנטנות סלולריות.

הגורמים המעורבים בהקמת אנטנות סלולריות מעבר לקו הירוק ובהם צה”ל, המדינה והמועצות השונות , בעלי השטחים בהם מוקמות האנטנות הסלולריות וחברות הסלולר, אינם יכולים להתעלם מהחיובים להן הן מחויבים בהקמתם אנטנות סלולריות בין על פי החוק המותאם בשטחים ובין על פי כללים משפטיים עקרוניים כעקרון הזהירות המונעת.

הקמת אנטנות סלולריות בשטחים שמעבר לקו הירוק מצריכה עמידה בתנאים רבים הנוגעים למישורי חוק שונים ובין היתר חוקי המדינה המותאמים כמובן לעובדה כי הסכסוך מתרחש ביישובים מעבר לקו הירוק, תקפות ההיתרים שניתנו להקמת האנטנות הסלולריות, עקרונות חקיקתיים ופסיקתיים שונים, אישורים שונים שניתנים על ידי צה”ל.

בהקמת אנטנות סלולריות בשטחים שמעבר לקו הירוק נדרש לעמוד בכל התנאים וההוראות המשפטיות, במקביל לצרכים הייחודים לאזור זה.

עובדת קיומן של אנטנות סלולריות ביישובים אלה אינה בהכרח תקינה ככל ואותן אנטנות סלולריות הוקמו בניגוד לדין ופוגעות במתגוררים בסמוך אליהן.

ככלל, מאחר וקיים צורך בשילוב של גורמים שונים להקמת אנטנה סלולרית או אנטנות סלולריות במרחב שמעבר לקו הירוק, הרי שכל אילו מהווים כתובת להסרת אותם מפגעים שהוקמו בניגוד לדין ופוגעות בסובבים במישורים שונים, נזקיים, כספיים, תדמיתיים.

תביעה אל בתי המשפט להסרתן או הזזתן של אנטנות סלולריות בסביבת מגורים ביישוב שמעבר לקו הירוק מתאפשרת ככל וקיימות אסמכתאות ונסיבות לכך שהוקם שלא על פי הוראות הדין  ובהתאם לכל מקרה ומקרה. יודגש כי יש לפעול בהקדם המתאפשר מעת גילוי המפגעים.

המאמר נכתב ע״י עו״ד נבו למפל מומחה בתחום דיני הסלולר